Privacy verklaring

Privacyverklaring Shamilla Fotografie

Laatste update: 30 Maart 2023.

Deze verklaring is ook te downloaden als PDF.

Dit is de privacyverklaring van Shamilla Fotografie, dat wordt gerund door Shamilla Roeffen. 

Bij Shamilla Fotografie hechten we veel waarde aan jullie privacy en we voldoen dan ook aan de regels die zijn gesteld in de AVG.  Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Houd er rekening mee dat wij onze privacyverklaring eenzijdig kunnen wijzigen en wij adviseren jullie dan ook om regelmatig deze verklaring op wijzigingen na te gaan. Voor vragen of klachten kunnen jullie altijd contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens:

Shamilla Fotografie

Kloosterstraat 45

5971 BC Grubbenvorst

Telefoonnummer: 06 29 00 81 51

E-Mail: info@shamilla.nl

Persoonsgegevens:

Wij verzamelen persoonsgegevens die je zelf aan haar verstrekt als je gebruik maakt van haar diensten, inclusief foto’s die ze in opdracht van jou maakt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s in opdracht gemaakt
 • Gegevens over je activiteiten op de website van Shamilla Fotografie
 • Type internetbrowser en apparaat

Doeleinden:

Shamilla Fotografie gebruikt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je op te nemen per telefoon of e-mail over onze fotoshoots
 • Om thuis fotoshoots te kunnen maken
 • Om een fotoshoot te kunnen plannen en reserveren
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om betalingen te kunnen verwerken
 • Wij verwerken ook persoonlijke gegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn:

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden door ons bewaard:

Contactgegevens: Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum worden door ons 7 jaar bewaard vanwege de wettelijke verplichting.

In opdracht gemaakte foto’s: De foto’s die we in uw opdracht hebben gemaakt, worden tot 1 jaar na de datum van de fotoshoot(s) bewaard, tenzij anders is overeengekomen. Zolang de foto’s door ons worden bewaard, kunt u deze opvragen via info@shamilla.nl. Wij bewaren enkel het finale product (de zogenaamde “export”).

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website shamilla.nl. Voor publicatie op social media en websites van derden zal toestemming worden gevraagd.

Delen van gegevens:

Wij zullen jouw contactgegevens en foto’s niet verkopen aan derden en zullen deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

Wij maken gebruik van technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en om jouw gebruiksgemak te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthoudt. Tevens kunnen deze cookies de website optimaliseren.

Recht om aan te passen, in te zien of te verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@shamilla.nl.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Tevens wijzen we je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je desondanks het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@shamilla.nl.